Hadiah Kategori


Urusetia telah membuat keputusan untuk menyediakan hadiah-hadiah seperti berikut:

HADIAH UNTUK SETIAP KATEGORI

1- Kategori Open

     i- Tempat Pertama
        - RM200 + Medal Ranking

    ii- Tempat Kedua
       - RM150 + Medal Ranking

   iii- Tempat Ketiga
       - RM100 + Medal Ranking

   iv - Tempat Keempat
       - RM50 + Ranking

    v- Tempat Kelima
       - RM50 + Medal Ranking


2- Kategori Veteran

     i- Tempat Pertama
        - RM200 + Medal Ranking

    ii- Tempat Kedua
       - RM150 + Medal Ranking

   iii- Tempat Ketiga
       - RM100 + Medal Ranking

   iv - Tempat Keempat
       - RM50 + Ranking

    v- Tempat Kelima
       - RM50 + Medal Ranking

3- Kategori IPTA

     i- Tempat Pertama
        - RM200 + Medal Ranking

    ii- Tempat Kedua
       - RM150 + Medal Ranking

   iii- Tempat Ketiga
       - RM100 + Medal Ranking

   iv - Tempat Keempat
       - RM50 + Ranking

    v- Tempat Kelima
       - RM50 + Medal Ranking


4- Kategori Wanita (sekiranya penyertaan melebihi 20 orang)

     i- Tempat Pertama
        - RM200 + Medal Ranking

    ii- Tempat Kedua
       - RM150 + Medal Ranking

   iii- Tempat Ketiga
       - RM100 + Medal Ranking

   iv - Tempat Keempat
       - RM50 + Ranking

    v- Tempat Kelima
       - RM50 + Medal Ranking


Semua peserta yang berjaya menamatkan kayuhan akan mendapat FINISHER MEDAL.



No comments:

Post a Comment